Bangkok Fellowship Church

คำเทศนา


คำสัญญา
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2007

ผ.ป.ยงยุทธ วรรณเกียรติ


คำสัญญาที่มีต่อกันระหว่างประเทศต่อประเทศ สัญญาสันติภาพระหว่างยิวกับปาเลสไตน์ หรือในชนชาติเดียวกัน แต่จะถูกลเมิดเสมอ ที่ศาลเมื่อจะมีการพิจารณาคดี จะมีการปฎิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพ พระเจ้าทรงมีพระสัญญามาตั้งแต่พระองค์สร้างอาดัมอาวา
อับราฮัมได้รับคำสัญญาจากพระเจ้าว่าพระองค์จะอวยพรและให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ อวยพรผู้ที่อวยพรท่าน
ต่อมาสมัยโมเสส (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-13)

ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลก พระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่าน ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมือง ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนา พงศ์พันธุ์ของตัวท่านเอง ผลแห่งพื้นดินของท่าน และพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร คือ ฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้น ฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้น กระจาดของท่าน และรางนวดแป้งของท่าน จะรับพระพร ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพร เมื่อท่านออกไป "พระเจ้าจะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่าน เขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่ง และหนีจากท่านเจ็ดทาง พระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ฉางของท่าน และบรรดากิจการที่ท่านกระทำ และพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
พระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้ว ถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินในมรรคาของพระองค์ และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่า เขาเรียกท่านตามพระนามพระเจ้า และเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ของตัวท่านเอง ผลของฝูงสัตว์ของท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่า จะให้ท่าน พระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่าน ตามฤดูกาล และทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่าน และท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ขอยืมเขา ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง

เวลาเราพบวิกฤติเรามักจะลืม “ให้เราเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง”
มารจะชักจูงให้เราสงสัยพระวจนะ บิดเบือนข้อเท็จจริง ถ้าเราฟังมัน เราจะตกลงในความบาป แต่เมื่อเราทราบ เราควรจัดการกับความบาปทันที มิฉะนั้นมันจะติดตามไปถึงลูกหลาน
เราได้สัญญาอะไรกับพระเจ้าบ้างหรือไม่
มี 4 อย่างที่พระเจ้าจะทำเมื่อเราอธิษฐาน
1)พระเจ้าจะตอบทันที
2)พระเจ้าไม่ตอบ เราคอยเท่าไรก็ไม่ได้รับ
3)พระเจ้าบอกให้เราคอยก่อน แล้วจะตอบภายหลัง
4)พระเจ้าทรงเป็นพ่อจะให้สิ่งที่ดีกว่าเกินกว่าสิ่งที่เราได้คาดหวัง

ทุกวันนี้มีคำสัญญาหลอกลวงเยอะแยะ มารล่อลวงคนให้หลงใหล สมัยก่อนไม่มีบัตรเครดิต ทุกวันนี่มีบัตรเครดิต ทำงานของผม มีคนงานที่มีเงินเดือน 5,000-6,000 บาท แต่มีบัตรเครดิตตั้ง 4 ใบ เขาหยิบกองหนึ่งมาชำระอีกกองหนึ่ง ผลคือเป็นหนี้ที่ดิ้นไม่หลุด ดอกเบี้ยก็ทวีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพบวิกฤติ ไม่มีที่ใดดีกว่าพระวจนะ
(วิวรณ์ 22:12) “ดูเถิดเราจะมาในเร็ว ๆ นี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย”

พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ ให้เรายึดมั่นในคำสัญญา
Click เพื่อฟังคำเทศนาที่นี่

 อ่านบทความย้อนหลัง
    Share