Bangkok Fellowship Church

คำเทศนา


นิมิตการสร้างสาวกทวีคูณ

คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2007
ศ.จ. สมเกียรติ กิตติพงศ์


ลูกา 5:1-11
ครั้งเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์ เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรท และพระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้น แต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่
พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่ง เป็นเรือของซีโมน ทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่ง แล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้น เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสด็จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า "จงถอยออกไปที่น้ำลึก หย่อนอวนลงจับปลา" ซีโมนทูลตอบว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์" เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขากำลังปริ เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย เขาก็มาช่วย แล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำ จนเรือเพียบ ฝ่ายซีโมนเปโตร เมื่อเห็นดังนั้น ก็กราบลงที่พระชานุ {คำราชาศัพท์ แปลว่า เข่า} ของพระเยซูทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป” เพราะว่า เขากับคนทั้งหลาย ที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจ ด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้น ยากอบ และยอห์นบุตรของเศเบดีผู้ร่วมงานกับซีโมน ก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า "อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน” เมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้ว เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง ตามพระองค์ไป

พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใคร
พระเยซูทรงยืมเรือของเปโตรเพื่อใช้เป็นธรรมาสน์ เทศนาให้ผู้คนฟังที่ชายทะเลกาลิลี พอเสร็จแล้ว พระองค์ทรงหันมาทางเปโตร สั่งให้เปโตรออกไปจับปลาที่น้ำลึก วันนั้นเขาจับปลาได้มาก อย่างอัศจรรย์ พระเยซูไม่เคยเป็นหนี้ใคร เมื่อเรามอบให้พระเจ้า พระองค์อวยพระพรให้เหลือเฟือ
นิมิตเป็นตัวอย่างให้เห็นของจริงในอนาคต
พระเยซูต้องการบอกเปโตรว่าอย่างไร ทำไมพระองค์จึงให้เปโตรมีประสบการณ์ในการจับปลา คงไม่ใช่เพื่อเพียงให้เปโตรได้ปลามากๆ แต่เพื่อให้เปโตรเกิดความเข้าใจบางสิ่ง นั่นคือพระดำรัสของพระเยซูที่บอกเปโตรว่า เราจะให้เจ้าจับคนเหมือนดั่งจับปลา ถ้าอย่างนั้น การจับปลาในครั้งนี้ มีบทเรียนอย่างไร
1. อย่าไปติดอยู่กับประสบการณ์ความล้มเหลวเก่าๆ พอพระเยซูบอกให้เปโตรออกไปจับปลา เปโตรบอกพระองค์ทันทีว่า ทั้งคืนจับปลาไม่ได้เลย คงพูดด้วยความรู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง เหมือนกับเรา เราเคยล้มเหลวเรื่องการสร้างสาวก หรือเรื่องใดก็ตาม ลางทีสิ่งที่เคยเกิดกับเราที่เราไม่ประสบความสำเร็จ จนทำให้เราเกิดความขยาด แล้วเรามักบอกตัวเราเองว่า “ทำไม่ได้หรอก ไม่เกิดผลหรอก” พระเยซูกำลังสอนเปโตรว่าอย่าไปยึดติดกับความผิดหวังในอดีต
2. แต่ให้เราฟังพระดำรัสของพระเยซู พระดำรัสของพระองค์ให้ความหวัง พลิกใจท้อถอยให้ฟื้นฟูขึ้น “จงถอยเรือออกไปจับปลา” จงจำไว้ว่า งานอะไรที่จะสำเร็จได้นั้นเกิดจากการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า วันนั้นเปโตรเข้าใจว่า พระดำรัสของพระเยซูไม่ธรรมดา เปโตรเป็นชาวประมงรู้เรื่องทะเลกาลิลีดี แต่พระเยซูทรงรู้ดียิ่งกว่า
3. งานใหญ่เกิดแต่การกล้าใช้ความเชื่อ พระเยซูตรัสสั่งให้เปโตรถอยเรือออกไปยังที่น้ำลึก น้ำตื้นปลาเล็กน้ำลึกปลาใหญ่ ให้เราฝันเรื่องการสร้างสาวกแบบทวีคูณ มีลูก 12 คน ฝันการมีหลาน 12X12 = 144 เปโตรเป็นคนสามัญ เป็นคนบ้านนอก ไม่มีการศึกษา เราไม่แตกต่างจากเปโตร ถ้าพระเยซูทรงเห็นว่าเปโตรทำได้ เราเราท่านท่านก็ต้องทำได้ กล้าก้าวออกไปสู่น้ำลึก
4. ต้องร่วมมือกัน พระองค์ให้เปโตรจับปลาได้มากเกินเรือของเปโตรลำเดียวทำไม ทำไมจึงให้ได้ปลามากล้นลำเรือ มากเกินจนอวนจวนปริ ต้องทำสัญญาณให้เรืออีกลำมาช่วย พระองค์ต้องการสอนเปโตรให้ทราบว่า การสร้างสาวก หรือการจับคนดั่งจับปลา นั้นต้องอาศัยหลายคนช่วย ไม่ใช่ทำคนเดียว ถ้านิมิตการสร้างคริสตจักรจะประสบความสำเร็จ จนทวีคูณ แน่นอนต้องร่วมมือกันทำ เหมือนการจับปลา
5 คืนนั้นเปโตรคงฝันถึงการเป็นคนจับคนเหมือนดั่งจับปลา ความฝันนี้วันหนึ่งเป็นจริงเสียด้วย ในวันเพนเตคศเต เมื่อท่านเทศนามีคนกลับใจถึง 3,000 คน แล้วไม่นานนักคนก็เพิ่มขึ้นเป็นหมื่น ในกรุงเยรูซาเล็ม เราต้องเชื่อว่าฝันของเราเป็นจริงได้ โดยการช่วยเหลือของพระเยซู แต่เราต้องมีนิมิต เราต้องฝันเห็นอนาคต
การสร้างสาวก ที่เรากำลังหนุนใจให้พี่น้องลงมือทำ ท่านต้องเชื่อว่าท่านทำได้ เราต้องฝันเห็นอนาคตการสร้างสาวกอันรุ่งโรจน์

ขอพระเจ้าอวยพระพรน่ะครับ
Click เพื่อฟังคำเทศนาที่นี่

 อ่านบทความย้อนหลัง
    Share