Bangkok Fellowship Church

คำเทศนา


คำเทศนาวันอาทิตย์ที่  12 กันยายน 2010

 

โดย ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

 


คนเจ็บต้องการหมอ

ลูกา 19 : 1-10
(ศักเคียสเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ เพราะ ตัวเตี้ย รูปลักษณ์ ไม่สวยงาม)

สาเหตุที่ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ
     1. รูปลักษณ์ : เกิดมาตัวเตี้ย
     2. อาชีพ : เป็นนายด่านเก็บภาษี โดยสมัยนั้นทหารโรมปกครอง และมีการตั้งด่านเก็บภาษี เพื่อบำรุงรัฐบาลโรม ดังนั้น ศักเคียส จึงถูกจัดว่าเป็นคนขายชาติ น่องจากเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลโรม
     3. พฤติกรรม : ศักเคียสมีพฤติกรรมเหมือนนายด่านเก็บภาษีทั้งหลาย โดยการเก็บเงินมากกว่ากำหนด ซึ่งเงินที่เกินกว่ากำหนดนั้น เขาจะเก็บเข้ากระเป๋าตนเอง ซึ่งถือเป็นการขี้โกง และเป็นที่ทราบกันของชาวยิวว่า เป็นอาชีพขี้โกง และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่วิธีนี้ทำให้เขามั่งคั่ง

 
ลูกา 19 : 2-3  “ดูเถิด มีชายคนหนึ่ง ชื่อ ศักเคียส มีหน้าที่เก็บภาษี เป็นนายด่านภาษี และเป็นคนมั่งมี เขาพยายามจะดูให้เห็นพระเยซู ว่าพระองค์เป็นผู้ใด แต่ดูไม่เห็น เพราะคนแน่น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย” 
 
พระคัมภีร์ บอกว่า เขาพยายามมองเห็นพระเยซู มากกว่า อยากรู้อยากเห็น มีความศรัทธาพระเยซู และอยากรู้ว่า พระเยซูเป็นผู้ใด แต่เป็นเรื่องยากสำหรับเขา
 
ทำไมศักเคียสอยากเห็นพระเยซู?
 1. เขาไม่มีความสุข : ศักเคียสทราบว่า ความสุขซื้อไม่ได้ด้วยเงิน
  คนสามารถซื้อที่นอนได้ แต่ไม่สามารถซื้อการหลับได้
  คนสามารถซื้ออาหารได้ แต่ไม่สามารถซื้อความอิ่มใจได้
 2. ในที่สุดศักเคียสตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ากว่าเงิน
 3. ศักเคียส เชื่อว่า พระเยซู มีความรัก
 4. ศักเคียส เชื่อว่า พระเยซู มีเมตตา
เมื่อพระเยซูเห็นศักเคียส พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา”
เพราะ
 1. พระเยซูทรงรู้จักเขา พระเจ้ารู้จักเขาก่อนที่เขาจะรู้จักพระเยซู
  พระเจ้าทรงรู้ดีว่า พี่น้องเคยทุกข์ยากลำบาก ท้อถอย ขังตัวเองร้องไห้ พระเจ้ารู้จักชื่อท่านอย่างดี พระเจ้ารักเรา และพร้อมช่วยเรา
 2. พระเยซูเต็มพระทัยผูกพัน
 3. พระเยซูพร้อมอภัยโทษเขา ศักเคียสจึงกลับใจใหม่
อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์การกลับใจ
 1. ยินดีมอบสิ่งที่รักที่สุด แล้วพระเจ้ายินดีมอบสิ่งที่รักให้ เช่น สาวชาวสะมาเรีย มีสามี 5 คน พระเยซูจึงตรัสให้เธอไปเรียกสามีเธอมา เพราะ ผู้หญิงคนนี้รัก sex ที่สุด
 2. รับผิด และยินดีแก้คืน

  วันนั้น ศักเคียส รับผิดในสิ่งที่เคยทำผิด และบอกกับพระเยซูว่า ถ้าเขาเคยฉ้อโกงผู้ใด เขายินดีคืนให้ 4 เท่า ศักเคียส ก้าวตามพระเยซู เหมือนชีวิตคริสเตียน ที่ยกพระเยซูมาอยู่ข้างตัวเรา

 

 

 อ่านบทความย้อนหลัง
    Share